PUBBLICAZIONE GRADUATORIE D’ISTITUTO DI I-II-IIIFASCIA DEFINITIVE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A.S.. 2021/2022

926

decreto pubblicazione graduatorie

graduatoria 1 fascia

GRADUATORIA_ISTITUTO_PPPP_fascia2__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_PPPP_fascia 3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_B020_TAB5__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_B020_TAB6__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_B021_TAB5__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_B021_TAB6__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_ADSS_TAB7__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_ADSS_TAB8__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_B012_TAB5__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_B012_TAB6__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_B016_TAB5__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_B016_TAB6__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_B019_TAB5__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_B019_TAB6__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A050_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A050_TAB4__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_AA24_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_AA24_TAB4__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_AB24_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_AB24_TAB4__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A045_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A045_TAB4__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A046_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A046_TAB4__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A047_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A047_TAB4__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A048_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A048_TAB4__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A031_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A031_TAB4__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A034_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A034_TAB4__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A041_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A041_TAB4__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A042_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A042_TAB4__18092021

graduatoria 1 FASCIA rcrh080001

GRADUATORIA_ISTITUTO_A012_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A012_TAB4__18092021 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A018_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A018_TAB4__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A021_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A021_TAB4__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A026_TAB3__18092021

GRADUATORIA_ISTITUTO_A026_TAB4__18092021

Pubblicato in
MENU
CHIUDI